Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Tmi Taksiliikenne Suominen
Y-tunnus: 1802858-9
Osoite: Anttilan kylätie 72
Postinumero: 26950
Postitoimipaikka: RAUMA
Puhelinnumero: 050 337 3735
Sähköpostiosoite: info@taksimestari.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Tmi Taksiliikenne Suominen
Nimi: Marko Suominen
Osoite: Anttilan kylätie 72
Postinumero: 26950
Postitoimipaikka: RAUMA
Puhelinnumero: 050 337 3735
Sähköpostiosoite: info@taksimestari.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Varausten hallintaan, kuljetuspalvelujen tarjoamiseen ja asiakaspalveluun; asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen; suoramarkkinointiin (jos asiakas on antanut siihen luvan).

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä yritysasiakkaan y-tunnus; asiakkaan tilaukseen liittyvät tiedot, kuten ajankohta ja lähtö- ja määränpään osoitteet; muut asiakkaan tilaukseen liittyvät tiedot.

6. Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä tai asiakasyritykseltä itseltään. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

9. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Rekisteriä säilytetään kolmannen osapuolen pilvipalvelussa. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.